Bøjning af "to be"

Udsagnsordet "to be" er helt sikkert det vigtigste udsagnsord at kunne bøje korrekt.

"To be" bøjes således:

Person og tal
Grundled
Simpel nutid
Simpel datid
1. person ental
I
am
was
2. person ental
you
are
were
3. person ental
he, she, it
is
was
1. person flertal
we
are
were
2. person flertal
you
are
were
3. person flertal
they
are
were

Det er et vigtigt udsagnsord, fordi det bruges så ofte både som hovedudsagnsord, og som hjælpeudsagnsord i mange sammensatte tider:

 • Peter is ill. (is er hovedudsagnsord)
 • The cat was killed by a car. (was er hjælpeudsagnsord, og killed er hovedudsagnsord)
 • Peter is walking to school today. (is er hjælpeudsagnsord, og walking er hovedudsagnsord)

Den typiske fejl

Den mest almindelige fejl i engelske essays er, at man bytter rundt på is og are, og på was og were.

Man bruger kun is og was, hvis grundleddet er i ental (kan erstattes af he, she eller it):
 • My brother (= heis ill today.
 • My father (= he) was ill yesterday.
 • My mother (= she) is at home all day today.
 • My aunt (= shewas at home all day yesterday.
 • The spider (= it) is dead.
 • The car (= it) was washed yesterday.

Man bruger kun are og were hvis grundleddet er i flertal (kan erstattes af they):
 • My brother and sister (= theyare ill today.
 • The companies (= theywere closed down yesterday.

Så for at opsummere: hvis du får denne fejltype, så er det formentlig, fordi du har skrevet is eller was, når du skal bruge are eller were (eller omvendt).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar